Vegvesenet sine kontrollørar fekk det travelt med å dela ut 14 bruksforbod då dei fredag kveld hadde 86 tunge kjøretøy inne på kontrollplassen på Krossmoen.

Eit vogntog med farleg gods fekk bruksforbod på grunn av dårleg lastesikring og manglande sikkerheitsutstyr. Eit anna var for breitt, og endå eit anna mangla bremselys. Eitt hadde overlast, og sjåføren måtte sørgja for av- eller omlasting til tillatt vektbelastning. I eit anna tilfelle med overlast fekk sjåførane overlastgebyr på 4.700 kroner, i tillegg til at dei måtte av- eller omlasta. Tre kjøretøy blei haldne igjen fordi lasta ikkje var forsvarleg eller forskriftsmessig sikra. I eitt av vogntoga hadde ikkje føraren god nok sikt.

I alt fekk 14 vogntog bruksforbod; det som ikkje var i orden, måtte ordnast opp i før dei fekk kjøra vidare.

Kjøre- og kviletidskontrollen resulterte i skriftleg åtvaring til fire sjåførar på grunn av manglande pausar.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekte manglar på sju kjøretøy. Desse fekk kontrollrapport/mangellapp med frist for utbetring av feila.

Også tre lette kjøretøy blei kontrollerte. To personbilar ble avskilta fordi dei ikkje hadde vore til periodisk kjøretøykontroll.