14 vil bli kulturkoordinator i Sokndal

Åtte av søkerne til stillingen som kulturkoordinator i Sokndal er hjemmehørende i kommunen.