– Både administrasjonen i Rogaland fylkeskommune, vi i yrkesopplæringsnemnda og fylkesordføreren er for tiden travelt opptatt med å sikre at flest mulig av fylkets lærlinger får en læreplass før høsten og skoleåret starter opp, sier Tom Kalsås, leder av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland.

Han forklarer at fylkesordfører Marianne Chesak før sommerferien sendte ut to e-poster til samtlige av fylkets ordførere for å oppfordre til felles dugnad for lærlingene våre. Hun har også fulgt opp med telefonsamtaler med flere av dem. Likevel mangler fortsatt 400 kvalifiserte lærlinger (oppdaterte tall per 10. august) bosatt i fylket vårt en læreplass kommende skoleår.

17 av disse hører hjemme i Dalane.

Tre kommuner

Slik er status for gjenstående søkere til læreplass i kommunene i Dalane akkurat nå:

BJERKREIM

Bilfaget, lette kjøretøy

1

BJERKREIM Totalt


1

EIGERSUND

Anleggsmaskinførerfaget

1


Energioperatørfaget

2


Helsearbeiderfaget

3


Industrirørleggerfaget

1


IT-driftsfaget

1


Kokkefaget

1


Logistikkfaget

1


Medieteknikkfaget

1


Rørleggerfaget

1


Yrkessjåførfaget

1

EIGERSUND Totalt


13

SOKNDAL

Sveisefaget

1


Tømrerfaget

1


Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

1

SOKNDAL Totalt


3

*ingen lærlinger bosatt i Lund kommune mangler læreplass

– Siden 23. juni er det blitt en reduksjon på 580 søkere, fra 1004. Gjenstående søkere får som vanlig tilbud om Vg3 fagopplæring i skole innen 15. august, med svarfrist innen 1. september. Antallet gjenstående søkere som får dette tilbudet er et lavere antall i prosent i forhold til tidligere år. Vi er nå oppe i 2903 søkere totalt til læreplass, trolig det høyeste antallet noen gang i Rogaland, ifølge Kalsås.

Han håper at ytterligere oppmerksomhet rundt dette kan bidra til at både det offentlige og privat næringsliv vil se på muligheten for å ta imot noen lærlinger til.

– Har aldri vært større

Kalsås understreker at behovet for dyktige fagarbeidere aldri har vært større, og ansvaret for å få disse ungdommene ut i arbeid hviler på oss alle, mener han.

– Vi vet at overgangen fra skole og ut i arbeidslivet kan være krevende, og det er nettopp her vi mister mange til ledighet og arbeidsuførhet. Unge som sitter uten læreplass, risikerer at veien til arbeidslivet blir satt på vent. I neste omgang kan disse ungdommene i verste fall ende opp blant dem som faller utenfor samfunnet.

Rogaland er i dag ett av landets beste fylker på lærlinger. I fjor var andelen lærekontrakter på hele 82,5 prosent. Dette har ikke kommet av seg selv, men skyldes hardt arbeid over tid, og et tett og godt samarbeid med fagbevegelsen og næringslivet, sier Kalsås.

– Vi er likevel ikke i mål. Det var fortsatt altfor mange som ikke fikk læreplass i fjor, og det gjenstår mange i år også, legger han til.

– Alle tjener på dette

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) understreker at Norge trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og for fortsatt å ha en industri i verdenstoppen.

– SSB anslår at Norge vil mangle rundt 90.000 fagarbeidere innen 2035. Derfor er det viktig at alle ungdommer som ønsker og er kvalifiserte for en læreplass, får dette. For at vi skal sikre fremtidens kompetanse på sykehus, byggeplasser, i barnehager og nye, grønne næringer, er vi avhengige av en god opplæring til ungdommene våre, sier hun.

Chesak mener at det er mange som kan tjene godt på at det opprettes flere læreplasser:

– Men vi er også mange som bør kjenne på ansvaret. Heldigvis er det allerede mange gode krefter i sving i Rogaland, og både engasjerte ordførere og bedrifter tar sitt samfunnsansvar. Også NHO Rogaland og LO Rogaland spiller en viktig rolle her, avslutter hun.