Beboere, pårørende, ansatte, frivillige og venner var tirsdag ettermiddag samlet for feiring av bestått sertifisering til livsgledehjem på avdeling 3 ABC, som er en avdeling for eldre som trenger heldøgnsomsorg. Barnekoret Soul Children bidro med sang.

– Gjennom en krevende tid med pandemi har ledelsen og de ansatte i to år brukt tiden til systematisk arbeid rundt den enkelte beboer, sier leder for Livsglede for Eldre, Christine Sandø Lundemo, som også hadde med seg sin kollega Mette Shultz.

Livsglede for eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager.

Stolt og imponert

Christine Sandø Lundemo var tydelig stolt og imponert over arbeidet og takket alle for det felles løftet som er gjort på avdelingen. Hun påpeker at gode samarbeidspartnere er avgjørende for suksessen.

– Kjøkken, bygg og eiendom, SUS, lag og foreninger, samt frivillige og ildsjeler, har gjort en enorm innsats, sier hun.

Kommunedirektør Siri Meling var også på plass for å takke for innsatsen til de ansatte og for å gratulere dem med dagen. Det var også kommunalsjef Ingeborg Havsø.

Et grundig arbeid

I to år har ledelse og ansatte på 3 ABC jobbet for å innhente livshistoriene til hver enkelt av beboerne på avdelingen. Ut fra dette har de tilrettelagt hverdagen til beboerne ut fra deres interesser. Hver beboer har sin egen livsgledeplan med ulike aktiviteter både ute og inne, tilpasset dem og deres form. I tillegg har ledelsen og de ansatte arrangert flere felles aktiviteter.

– Det har vært en grundig og lang prosess med et fantastisk samarbeid mellom ledelse, ansatte, frivillige, skoler, barnehager, bussjåfører, ja, folk fra hele lokalsamfunnet, som har gjort det hele mulig. Det er så viktig at hver enkelt beboer får ta med seg selv og den de har vært inn i alderdommen. Det handler om å se hele mennesket, sier Anna Elise Ekroll, som jobber som aktivitør og livsgledekoordinator for Eigersund kommune.

Avdelingen har lagt ned et grundig arbeid i å lage rutiner og systemer over hvilke roller de ansatte har, hvordan dagene skal være, samt samarbeid med pårørende.

– Leder og de øvrige ansatte har sammen med fagleder Lene Østebrøt, gjort en fantastisk jobb, sier Ekroll.

– Det handler om å skape gode dager for beboerne med innhold som bidrar til livsglede. Det er fantastisk kjekt å få et slikt kvalitetsstempel som sertifiseringen er, sier hun.

At de ansatte kjenner den enkelte godt, har vært en stor fordel og et viktig fokus, påpeker Ekroll.

– Det at vi har fått koblet på pårørende, beboernes nettverk og resten av byen, har hatt stor betydning. De eldre er våre medborgere, og de fortjener å være en aktiv del av vårt lokalsamfunn, sier hun.