5,5 millionar i spelemidlar til ein svært godt mottatt hall

I vår har det vore stengt og stilt i Bjerkreimshallen. Men før korona var det liv og røre og aktivitet både seint og tidleg i den nye storstova på Vikeså.