7,5 bredbåndsmillioner til Dalane: - En kjempenyhet å få

MER FIBER PÅ GANG: Bjerkreim, Lund og Sokndal har fått god uttelling på søknader om støtte til bredbåndsutbygging. Dette bildet er fra Hadland i Eigersund, der det er gjort en stor dugnadsjobb for å få fiberbredbånd.

MER FIBER PÅ GANG: Bjerkreim, Lund og Sokndal har fått god uttelling på søknader om støtte til bredbåndsutbygging. Dette bildet er fra Hadland i Eigersund, der det er gjort en stor dugnadsjobb for å få fiberbredbånd. Foto:

Bjerkreim, Sokndal og Lund har alle fått uttelling på søknader om støtte til bredbåndsutbygging. Bjerkreim får 3,05 millioner kroner, Sokndal 3,75 millioner kroner og Lund 700.000 kroner.

DEL

- Bjerkreim har fått veldig god uttelling, over 15 prosent av den totale potten for Rogaland. Vi søkte om støtte til tre prosjekter og får nå fullfinansiert to av dem. Søyland til Nedrebø er ikke lagt inn foreløpig, så der får vi jobbe videre for å få midler i neste omgang, sier en fornøyd ordfører Kjetil Slettebø (Sp).

Bjerkreim er inntil videre den kommunen i Rogaland med dårligst utbygd høyhastighetsnett.

- 48 prosent har ikke tilgang på fiber. Det er gledelig at fylket ser nytten i å hjelpe oss med videre utbygging, kommenterer ordføreren.

- Blir bra

Tilskuddet til bredbånd er fordelt av Rogaland fylkeskommune på bakgrunn av såkalte objektive kriterier. Regional-, nærings- og kulturutvalget i fylket ble orientert om saken torsdag denne uka. Bjerkreim har fått 350.000 kroner til bredbånd mellom Bjerkreim sentrum og Odlandstø og 2,7 millioner til strekningen Fjermedal-Tengesdal, inkludert steder som Hetland, Varp, Kleivane, Apeland og Versland.

- På Hetland har de ikke en gang mobildekning i dag, så dette blir bra, konstaterer Kjetil Slettebø.

Det er anbudene som kommer inn i neste omgang, som vil avgjøre om alle i de aktuelle områdene kan få fiber. Kommunen er også innstilt på å bidra selv, i den grad det er nødvendig. Kommunestyret vedtok i mars retningslinjer for en generell tilskudds- og støtteordning til bredbåndsutbygging.

Håper på fortgang

Sokndal har i likhet med Bjerkreim fått en god slump av potten fra fylkeskommunen, nærmere bestemt 3,75 millioner kroner til bredbånd på strekningen mellom Rekeland, Barstad, Eia og Evje.

- Dette var en kjempenyhet å få. Vi har fortsatt store områder i kommunen uten fiber, så det at vi klarer å utløse fylkeskommunale midler, hjelper veldig på. I tillegg vedtok kommunestyret i høst at Sokndal nå også selv skal betale ut tilskudd til mindre prosjekter, slik som i Eigersund, kommenterer ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).

Han understreker samtidig at han håper det blir fortgang på utbyggingen denne gang.

- Vi er utålmodige overfor fylkeskommunen og håper anbudsprosessen går fortere for 2020-midlene. Vi venter fortsatt på at prosjektene vi fikk tilskudd til i fjor, kan komme i gang. I så måte er det fylkeskommunen, som har ansvaret for anbudsprosessen, som er proppen i systemet, forklarer Andersen Sayed.

Lund kommune har fått 700.000 kroner til bredbånd i Tronvik.

- Dette var en skikkelig gladsak for oss, kommenterer ordfører Magnhild Eia (Sp).

- Nå starter vi i Tronvik og tar område for område fortløpende, orienterer Eia.

Hun forsikrer at kommunen vil sende inn søknader for neste år umiddelbart, og at arbeidet som kan igangsettes nå vil bli lagt ut på anbudstjenesten Doffin i løpet av kort tid.

Totalt 25 søknader

Tilskuddsordningen for bredbånd har tidligere vært forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), men er overtatt av fylkeskommunene som en del av regionreformen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter den økonomiske rammen for hvert fylke. Rammen til Rogaland er i 2020 på 19,5 millioner kroner.

Søknadsfristen for å søke midler til bredbåndsutbygging for kommuner i Rogaland var 1. september 2020. Det ble sendt inn 25 søknader fra 11 kommuner.

Artikkeltags