Gå til sidens hovedinnhold

Å grava på mellomalderkyrkjegarden er forbode. Men nå blir det gjort eit unntak frå regelen

Mellomalderkyrkjegarden i Egersund er automatisk freda. Men fylkeskommunen gir grønt lys for eit hol i marka ved inngangspartiet.

For abonnenter

Kystpilegrimsleia startar i Egersund. Startpunktet er ved kyrkja, og her skal det setjast opp ein milestein. Rogaland fylkeskommune, seksjon kulturarv, har gitt dispensasjon frå kulturminneloven, slik at milesteinen kan setjast i jorda.

Fylkeskommunen har gitt løyve til at det kan gravast eit 26 centimeter djupt, rektangulært hol til milesteinen. Blir det oppdaga menneskelege leivningar under gravinga, eller andre arkeologiske funn, må dette rapporterast.

Les også

Pilegrimsvandringa startar i Egersund: – Du kjem vekk frå den vanlege kvardagen og kan opna opp for djupe tankar om livet

Lokal stein

Steinen skal stå til venstre for inngangspartiet til kyrkja. Det er henta stein frå uttaket til Egersund Granite AS.

– Me hadde lyst å ha ein lokal stein, seier Kjersti Søyland Bye, konstituert kommunalsjef for samfunnsutvikling og tidlegare moglegheitsutviklar i Eigersund kommune.

Steinen skal slipast i Larvik.

– Me har gitt beskjed til andre nøkkelplassar langs pilegrimsleia om at dei òg kan bestilla tilsvarande steinar, opplyser Søyland Bye.

Les også

Pilegrimspresten Egil (58) kjem neppe tilbake til Sokndal. Men han vil ha hytte på Eigerøy

Godt merkt

Dalane friluftsråd har merkt pilegrimsleia fram til Ogna. Sparebankstiftelsen SR-bank har støtta tiltaket med 30.000 kroner.

– Friluftsrådet har gjort ein kjempejobb, seier Elin Wood, dagleg leiar i Egersund menighet.

Ho legg til at folk kan ta kontakt dersom dei opplever at leia ikkje er godt nok merkt. Då vil dette bli tatt tak i.

Egersund kirke

Er nemd første gong i 1292 (ecclesia sancte Marie de Eikundasund). Den eldste kyrkja kan ha lege der ho ligg nå, men ho kan òg ha lege på Årstad.

Den nåverande kyrkja blei bygd i på 1620- og 1630-talet, på tuftene av ei eldre kyrkje, som blei riven. Kyrkja blei bygd om på 1780-talet.