Å sykla i Egersund er ikkje som å sykla i København

Troels Ravn har vore syklist i København. Å sykla i Egersund er ikkje heilt det same, veit han.