Aktor Gjertsen har levert sin innstilling i ankespørsmålet

Nå skal statsadvokaten ta den endelige avgjørelsen.