Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Det har regjeringen besluttet.

– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fra før har personer over 65 år, samt personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskningsdose.

– Vi tilbyr nå en ny oppfriskningsdose til personer over 18 år som ikke er omfattet av anbefalingene. Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

Regjeringens beslutning baserer seg på anbefalinger fra FHI. Vaksinetilbudet gjelder også helsepersonell.

– Kommunene og helseforetakene kan nå også gi tilbud om oppfriskningsdose til helsepersonell i førstelinjen, sier Kjerkol.

Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet. Vaksinasjon av gruppen fra 18 til 64 år uten underliggende sykdom kan starte i kommuner som har gitt et tilstrekkelig tilbud til risikogruppene, alternativt gi et parallelt tilbud om det er tilstrekkelig kapasitet.

En ny koronabølge er i gang. Belastningen på sykehusene kan bli stor, men trolig ikke større enn den var i sommer, mener Folkehelseinstituttet.

– Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende. Det var en nedgang i antall dødsfall i uke 45 sammenlignet med den forutgående uken, men det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall de siste par ukene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, understreker FHI.

Samfunnet for øvrig kan fortsette med en normal hverdag uten smitteverntiltak.