Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren fortviler, og i den senere tiden er det funnet flere titall kattunger og voksne katter – døde og levende. Kattene er ifølge foreningen dumpet og forlatt av eiere som ikke ønsker å ha dyrene. Noen av dem kan være kastet ut fra biler i fart.

Lurer på hvordan personen(e) som kastet dem egentlig har det etterpå?

En kan saktens lure på hva som får folk til å begå slik urett mot forsvarsløse dyr. Har en først gått til det skritt å skaffe seg en katt, kanin hund eller annet dyr, må en også være i stand til å forstå hva det innebærer. Mat, vaksinering, vanlig dyrehold – det er ikke bare å skaffe seg et dyr. Det krever tid og kjærlighet til dyrene.

Opp gjennom årene har det vært mange eksempler på at noen ikke er i stand til å ha dyr, og da spesielt katter. En katt har blitt til to, unger fødes over en lav sko, det blir innavl og et sammensurium av dyr i hjem og hage. Dyreholdet går over styr, eierne er rett og slett ikke i stand til å ta vare på alle dyrene.

Før det går så langt, må en gjerne stikke fingeren i jorda og innse at en trenger hjelp. Måten å «bli kvitt» dyr på er ikke å kjøre dem bort, kaste dem eller sette dem ut på øde og forlatte steder. Veterinærene tar seg av kastrering og sterilisering. De kan også avlive dyr. Det er tøffe avgjørelser som må tas. Hvis en katt ikke kan omplasseres, er nok veien til veterinær bedre å ta enn å bare plassere dyrene ut på ukjente steder – og påføre dem lidelser og traumer.

Dyrebeskyttelsen Norge og dens underavdelinger fortjener ros for den innsatsen den gjør. Årlig bruker foreningen mangfoldige tusen kroner bare på utgifter hos veterinær. Dette er utgifter dyrenes ukjente eiere skulle ha tatt seg råd til da de ville ha dyr i huset. Dyrebeskyttelsen er helt avhengig av donasjoner og innsats fra frivillige til å klare seg, men vi har også sett eksempler der kommuner gir penger til organisasjonen. Senest sist uke leste vi at Sola kommune har bevilget 25.000 kroner.

Organisasjonen tar inn dyr fra alle kommuner i Rogaland, og er fullstendig avhengig av givere for å finansiere driften. Ingen er ansatt i organisasjonen, og alt av midler går til drift og veterinærutgifter. Sola kommune bidrag er ikke stort, men det gir et signal om at jobben som blir gjort, er viktig og blir satt pris på. Vi oppfordrer derfor alle kommuner – også i Dalane – til å vise raushet og bidra til foreningens positive arbeid.

Skal vi først anskaffe oss dyr, skal de også ha det godt. Tenk på det før du anskaffer deg en firbeint venn, fugl eller fisk.