Alle vil flytta E39-krysset frå Holmen til Svelaodden

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet i Bjerkreim er samrøysta når det gjeld kor og korleis nye E39 bør byggjast: Vegen bør gå i korridor R1 og ha kryss på Svelaodden, ikkje i Holmen.