– Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden, opplyser Arbeidstilsynet i brevet til stiftelsen.

Arbeidstilsynet har etterspurt mer informasjon om ventilasjon, garderober/personalrom og spise- og pauserom. I varselet ber de også stiftelsen merke seg at kommunen ikke kan gi igangsettingstillatelse uten først å ha fått Arbeidstilsynets samtykke.

En liten misforståelse

– Sammen med arkitekten som bistår oss i arbeidet, hadde vi en forhåndssamtale med Arbeidstilsynet. Vi forsto det da slik at dette var noe vi ikke trengte, men det gjør vi altså. Dette er likevel ikke problematisk. Vi har plass nok å ta av, og vi ser jo at det kan være behov for både pause- og spiserom og garderober, sier Rusdal.

Arkitekten er alt i gang med å tilpasse tegninger og søknad for å etterkomme Arbeidstilsynets krav.

– Oppgradering av ventilasjonen er vel kanskje det mest kostnadskrevende som Arbeidstilsynet påpeker?

– Litt vil det koste, men ventilasjonen er noe vi gjøre noe med uansett. Dagens ventilasjon er ineffektiv og krever en oppgradering. Det er egentlig bare å få på plass og gjort, sier Rusdal.

– Er det foretatt et kostnadsoverslag over hva oppgraderingene vil koste?

– Nei, så langt har vi ikke kommet ennå. Nå må vi først finne ut hva vi må gjøre av utbedringer og tiltak, for deretter å se på hva det vil koste. Det blir neste fase, sier Rusdal.

Romslig planleggingsbudsjett

I et informasjonsbrev til stiftelsens venner i begynnelsen av september opplyser Rusdal at økonomien i stiftelsen er under kontroll.

I fjor ble stiftelsen tildelt 500.000 kroner av Egersund kommune og 300.000 kroner fra Kontrari AS. I tillegg har de mottatt 250.000 fra fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og fått tilsagn om 200.000 kroner fra Dalane Energi AS og 200.000 kroner fra Rogaland fylkeskommune (statsmidler for 2023).

– Vi har dermed en god økonomisk ramme for planleggingen av tiltakene som må gjennomføres i bygget. Men hovedoppgaven, å skaffe finansiering til ombyggingstiltakene når kravene foreligger og alt er kostnadsregnet, gjenstår selvsagt, opplyser Rusdal.

Fra skole til kulturhus

Stiftelsen ønsker bruksendring fra skoleformål til kulturhus. Lokalene er tenkt brukt til kulturelle aktiviteter som vielseslokale, utstillinger, konserter og foredrag, samt som representasjonslokale for Eigersund kommune, lokalt næringsliv og organisasjoner.

Bygget vil ikke ha faste arbeidsplasser, og ved arrangementer vil stiftelsen leie inn egne foretak som stiller med personal for servering og renhold.

Bygningens bruksareal er på cirka 640 kvadratmeter.


Pause

Stiftelsen har søkt Eigersund kommune om nødvendige dispensasjoner og ny brukstillatelse. Dette ble gjort i juli, men som Arbeidstilsynet nevner i sitt brev, kan ikke kommunen gi igangsettingstillatelse uten først å ha fått Arbeidstilsynets samtykke.

– Parallelt med dette har vi også søkt fylkeskommunen, som kulturvernmyndighet, om endringene vi ønsker å gjøre. Også her vil vi måtte avvente endelig svar fra Arbeidstilsynet. Alt dette gjør at prosessen bare tar lenger tid, og det drar ut før vi kan gå i gang med å utarbeide et anbudsgrunnlag, sier styrelederen.