Kommentarfeltene kommer garantert til å gå varme når NRK slipper serien om Arvid Mæland. Serien har premiere torsdag, og alle episodene vil være tilgjengelige for strømming. Det er god grunn til å tro at serien med den svært omdiskuterte jærbuen som er bosatt i Lauperak i Bjerkreim, blir en snakkis – på godt og vondt.

Det er ingen tvil om at Arvid Mæland er omstridt. Det har han alltid vært, enten han har holdt til på Jæren, i Nord-Gudbrandsdal, på prærien i USA eller i Bjerkreim. En må for en stor del si at han legger opp til det selv. Han går ikke stille i dørene, handler ofte før han spør om lov, og går ikke av veien for å legge seg ut med folk. Dette kommer klart frem i NRK-serien «Kongen & cowboyen».

Siden årsskiftet har Dalane Tidende hatt en rekke saker med Arvid Mæland. Vi har blant annet ment at hans påfunn om et kongehode i fjell bare er noe tøys. Det har ikke distriktet behov for, det må være andre ting og attraksjoner som lokker folk til Dalane. Det er vel heller tvilsomt om dette hodet noen gang kommer på plass, men Mæland skal ha stjerne i boka for sine kreative påfunn.

I etterkant av våre Arvid Mæland-saker har vi hver gang vært nødt til å moderere debatten på vår Facebook-side. Det finnes en del folk der ute som har horn i siden til Mæland, og som mener at han har ødelagt mange liv, ikke steller fint med dyrene sine – og ellers stort sett er en pest og en plage. Det er brukt uttrykk og beskrivelser som ikke egner seg på trykk – og en bråte udokumenterbare påstander blir støtt og stadig fremsatt.

Noen mener at Dalane Tidende beskytter Arvid Mæland – og ikke forteller sannheten. Det medfører ikke riktighet. Vi har flere ganger omtalt at han bygger og setter i gang ting før han søker. Han trues med dagbøter, gir mer eller mindre blaffen i det – og regner heller med godt vær, og at tingene roer seg. Vi har forståelse for at en slik holdning provoserer, og at folk også i Bjerkreim lar seg engasjere, irritere og provosere.

Men hadde Arvid Mæland brutt loven, vært kriminell, hadde han figurert oftere i rettssalene og vært en mann politiet ville ha snakket med ofte. Vi har sett rapporter fra Mattilsynet der han tidligere har fått pålegg om å rette opp kritikkverdige dyreforhold, men mannen er ikke dømt for dyremishandling. Vi har forståelse for at det faller en del tungt for brystet å lese og høre om Mæland støtt og stadig, spesielt hvis de har dårlige erfaringer med mannen. Vi har forstått det slik at mange kommer til orde – også de som ikke har sans for jærbuen – i den forestående NRK-serien.

Det blir Mæland på godt og vondt – så håper vi at hans sterke motstandere likevel kan besinne seg, om ikke annet opptre med nødvendig grad av folkeskikk i den påfølgende debatten.