Holm er kontrolleder ved Krossmoen kontrollstasjon. Natt til torsdag stoppet kontrollørene et utenlandsk vogntog for å sjekke om transportforetaket hadde lagt til rette for overnattingsmuligheter for sjåføren. Det hadde foretaket ikke gjort.

Sjåførene skal ha en ukehvil på minst 45 timer. Denne hvilen kan ikke tas i kjøretøyet.

– Føreren forklarte at han bodde seks måneder i strekk i kjøretøyet uten tilbud fra arbeidsgiver om andre overnattingsmuligheter enn i kjøretøyet. Ukehvil i kjøretøyet er noe vil vi ha fokus på i tida framover, opplyser Holm.

Transportforetaket blir anmeldt for forholdet.

Det utenlandske transportforetaket hadde en bil som ble stoppet i kontroll også natt til onsdag. Også da resulterte kontrollen i en anmeldelse.

Ukehvil:

Ukehvil må som hovedregel være på minst 45 timer maksimum seks døgn etter forrige ukehvil.

Det er innført et unntak fra dette for internasjonal persontransport, der ukehvilen kan tas først det 12. døgnet.

 • Annenhver uke kan ukehvilen reduseres til 24 timer.

 • En redusert ukehvile er en periode på minst 24 timer sammenhengende men mindre enn 45 timer.

 • Ukehvilen må være påbegynt innenfor en uke (fra mandag klokka 00 til søndag klokka 24)

 • Denne reduserte ukehvilen må kompenseres
  .
 • Den delen av ukehvilen som ikke er tatt må du ta samlet i forbindelse med en hvil på minst 9 timer (for eksempel en døgnhvil). Eksempel: Du tar en redusert ukehvil på 30 timer. De 15 timer som må kompenseres kan du ta sammen med påfølgende døgnhvil, altså at du til sammen hviler i 24 timer.
 • Fristen for å kompensere en redusert ukehvil (15 timer iht. eksempelet over) må tas innen utløpet av den tredje uken som følger etter den uken reduksjonen fant sted.

Redusert ukehvil kan tas i kjøretøyet dersom det står i ro og er utstyrt med tilfredsstillende sovemuligheter. Vanlig ukehvil kan ikke tas i kjøretøyet.

Begrunnelsen for å ha et system med redusert ukehvil og kompensasjon, er for å sikre at regelverket er fleksibelt for sjåførene.

(Kilde: Statens vegvesen)

Mer å plukke på

13 kjøretøy ble kontrollert for vinterutrustning som dekk og kjetting. Én fører manglet fem av de sju pålagte kjettingene som skal medbringes i vinterhalvåret. Han fikk dermed et gebyr på 7.500 kroner. Det ble utskrevet ett gebyr for kjøring med dekk som hadde mønsterdybde under minimumskravet på fem millimeter.

Øvrige funn:

 • Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletidsbestemmelsene på til sammen 168 førerdøgn. Det ble gitt 13 advarsler for mindre alvorlige brudd på bestemmelsene.
 • Tre vogntog fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra fiskelasten.
 • Én fører fikk bruksforbud grunnet sikthindrende gjenstander i synsfeltet.
 • Det ble skrevet ut 16 kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.