På grunn av problemer med distribusjonen, får ikke Dalane Tidendes abonnenter på Ualand avisen i dag. Vi beklager, og sjekker nå hvor avisene har blitt av.

Red.