Statens vegvesen vedlikeholder veinettet i Sør-Rogaland. Hele ni tilbydere, alle fra fylket, deltok i den tette konkurransen om oppdraget. Egersund-selskapet Bertelsen & Garpestad leverte inn nest høyeste anbudspris.

De ni som leverte inn tilbud i det tette konkurranseløpet, var (og alle prisene eksklusive moms):

TilbyderTilbudssum ekskl. mva.:
Stangeland Maskin AS fra Sola12.792.547,00
Undheim Maskin AS fra Helleland 12.931.900,00
Risa AS fra Nærbø 12.937.488,00
Mesta AS 13.790.431,00
Vassbakk & Stol AS fra Karmøy 14.750.483,00

Bjelland AS fra Klepp

15.158.103,00
Grunn-Service AS fra Bryne 16.925.751,00
Bertelsen & Garpestad AS fra Egersund

18.699.049,00

Nordbø Maskin AS fra Hafrsfjord18.759.005,00

Statens vegvesen har signert kontrakt med Sola-firmaet Stangeland Maskin AS. Kontrakten trådte i kraft 1. oktober og varer ett år, med mulighet for ett års forlengelse.

– Vi ser fram til å samarbeide med Stangeland Maskin om å løse vedlikeholdsoppgaver langs vegene i Sør-Rogaland, det vil på riks-og europaveinettet sør for Boknafjorden, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen i en pressemelding.

Veiene som omfattes av kontrakten er:

E39 fra Mortavika ferjekai til fylkesgrensen mot Agder, riksvei 13 fra Stavanger til Hjelmeland, riksvei 509 til Stavanger lufthavn Sola, riksvei 444 fra Stangeland til Skjæveland på Jæren, og riksvei 426 fra Krossmoen til Eigerøy i Eigersund.

Totalt er det snakk om 242,6 kilometer vei.

– Veivedlikehold er en viktig del av Statens vegvesens samfunnsoppdrag med å sikre et trygt og forutsigbart framkommelig veinett med høy oppetid, legger Hauge til.

Konkret vil vedlikehold si at vi oppgraderer vei og veiutstyr (alt fra lyktestolper til rør under veien) til dagens standard.