B&G møter Svaaheia Avfall i retten

Dalane tingrett har sett av tre dagar i april til ei tvistesak mellom B&G og Olimb Anlegg AS på den eine sida, og Svaaheia Avfall AS på den andre. Sistnemnde meiner at utført arbeid var mangelfullt.