Må vurdere hundeluftegård på ny

Av

Politikerne vil ikke bruke mer enn 100.000 kroner på luftegård for hund i Vannbassengan. Blir forslaget vedtatt av kommunestyret, må administrasjonen vurdere hva det er mulig å få til.