Barbro Olsen fra Røde Kors står i beredskap for SUS

Egersund Røde Kors Hjelpekorps har måttet kutte ned på beredskap i fjellheimen for å kunne bidra der det nå trengs mest. Barbro Olsen fra Egersund er med i ambulanseteamet som nå er i beredskap for SUS.