Heller bilvask enn tysk, mente noen av elevene på Husabø ungdomsskole, og meldte seg på arbeidslivsfag – et tilbud til dem som ikke ønsker fremmedspråk eller fordypning i engelsk eller norsk. Av 88 elever på 8. trinn, har 37 valgt arbeidslivsfag, som de har to timer i uken.

Elevene som har arbeidslivsfag driver elevbedrifter. Noen vasker biler, andre snekrer eller gjør andre kreative ting. Så vidt vi kan forstå er dette helt supert, og her får de unge elevene virkelig en forsmak på hva voksenlivet dreier seg om: Få seg en jobb og skaffe inntekter. En kommer som kjent ikke langt uten.

Det er ikke lekser i arbeidslivsfag, og det er absolutt et pluss, mener elevene som har valgt dette faget. De to timene fylles med arbeidsoppgaver, og det er jo lekser det også. Her lærer elevene seg nøyaktighet og flid, og leverer varer eller tjenester til fastsatt tid. Vi heier virkelig på slike fag i skolen, der elvene får brukt evnene sine – og der mye også foregår i friluft.

En del niendeklassinger bruker timene i arbeidslivsfag på å lage utebenker. Skolen har bestilt to stykker, og underveis i prosessen har elevene lært å forskale og støype, saget og beiset. Det er så ulikt teoretiske skolefag som det kan bli, og vi mener at det bør legges til rette for enda mer av denne type undervisning i skolene, også på lavere klassetrinn. I en undersøkelse Opinion gjennomførte i 2020 for Veidekke, svarte sju av ti foreldre til 9. og 10.-klassinger at innføring av praktiske fag vil gjøre ungdom bedre rustet til å velge mellom yrkesfag og studiespesialisering.

Praktisk arbeid har ingen vondt av, og slett ikke i ung alder. Jo mer en lærer av praktiske ting, jo bedre er det. Innesitting og PC-spill i alle varianter opptar (dessverre) mange unge i dag, og det er vanskelig å se for seg at det ikke går på bekostning av annen livslærdom. Derfor er det avgjørende at skolene tar et enda større ansvar og bidrar til å gjøre barn og unge klare for voksenlivet. Faget har fokus på at elevene skal samarbeide og jobbe praktisk.

Ungdomsskolen må ikke bli en forberedende utdanning til studiespesialisering. Praktiske fag må inn i skolen, sammen med utstyr og verktøy å jobbe med, mener flere – og det kan vi støtte. Det er økende behov for arbeidskraft innenfor mange områder, og myndighetene må i større grad legge til rette for dette i grunnskolen. I 2019 innførte regjeringen obligatorisk valgfagsordning med praktiske rettede fag i ungdomsskolen, nettopp fordi alle ikke er skapt for et teoretisk arbeidsliv innendørs.

Vi tror det er viktig og riktig å starte med tilrettelegging av praktiske fag i god tid før ungdommene skal velge videregående utdanning.