Det ble utfallet da fylkestinget behandlet saken onsdag. Solveig Ege Tengesdal (KrF) satte fram et fellesforslag på vegne av samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre. Vedtaket ble gjort mot Rødts ene stemme.

Fylkestinget ber videre om å få en ny oppdatering til fylkesutvalget når saken er ytterligere avklart.

Eigersund kommune har signalisert at kommunen kan være villig til å overta dagens bygningsmasse til Dalane videregående på Lagård. Den kan være aktuell som framtidig ungdomsskole, har kommunedirektør Siri A. Meling signalisert overfor Dalane Tidende. Kommunen foreslår at snittet av to uavhengige takster skal benyttes for å finne ut hva eiendommen er verdt. Kommunen har også sagt seg villig til å ta kostnaden og arbeidet med regulering av tomt til ny skole. Det blir i så måte pekt på Eie-området som den naturlige plasseringen.

Vil ha oppdateringer underveis

Solveig Ege Tengesdal sier til Dalane Tidende at hun er glad for at et nesten enstemmig fylkesting støtter videre dialog med Eigersund kommune.

– Vi er opptatt av at prosessen skal fortsette, og at fylkesutvalget oppdateres underveis. Som leder for opplæringsutvalget er jeg opptatt av å jobbe for gode og funksjonelle skolebygg i hele fylket. Det innebærer også å jobbe for den videregående skolen i egen kommune og region. Slik jeg ser det, er det et viktig initiativ som nå er tatt fra regionen og for skolen, kommenterer Ege Tengesdal.

Fylkesdirektøren sitt opprinnelige forslag var at Dalane videregående skole skulle få et ny fløy på dagens tomt og i tillegg bli delvis renovert fram mot 2028.

Håper på større fokus på fordelene

Også May Helen Hetland Ervik (Frp) var på talerstolen i fylkestinget. Hun gjorde det klart at hun støtter forslaget fra det politiske flertallet.

– En samlet region ser med stor bekymring på at Dalane videregående skole har for lite areal og er lite funksjonell. Det får konsekvenser for opplæringen og arbeidsmiljøet på en av regionens største arbeidsplasser, argumenterte Ervik.

Hun ga uttrykk for at hun håper fordelene med å bygge ny skole kommer bedre fram i neste runde.

– Det er svært viktig for Dalane at fylket også satser tungt og langsiktig på utdanning i denne regionen, var budskapet fra Frp-representanten.