Mannen lot ifølge Økokrim et av sine selskaper betale sine private fakturaer og fradragsførte også merverdiavgift for selskapet, skriver NTB.

Retten mente at tiltalte var sterkt å bebreide for at det ble ført opp uriktige fradrag i skattemeldingen, at det uriktig ble ført opp inngående merverdiavgift og at han unnlot å melde om inntekt og utbytte i sin private skattemelding.

Mannen ble dømt for å ha unndratt skatt for cirka 580.000 kroner. I tillegg til fengselsstraffen må han betale en bot på 55.000 kroner.

Dommen sier at tiltalte visste, eller i det minste burde vite, at private fakturaer ikke kunne stiles til selskapet.

– Ved å bevisst tilsløre at fakturaene var private, ble det vanskelig å se at det dreide seg om private kostnader og å avdekke lovbruddet, sier politiadvokat Silje Slotterøy Dahlheim i Økokrim.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.