En bil kjørte litt over klokken 16.30 i grøfta på fylkesvei 44, Åna-Sira-veien i Sokndal.

Bilen hadde ifølge politiet lav hastighet.

Det befant seg to personer i bilen, og ifølge politiet skal den ene personen ha pådratt seg moderate skader.

– Det skal være glatt på stedet, og det er ingen trafikale utfordringer. Bilen står utenfor vegbanen, og taues bort, ifølge politiet.

Det faller fortsatt en del nedbør, og i litt høyereliggende strøk kommer det som sludd eller våt snø.

På E39 er det også utfordrende kjøreforhold på enkelte strekninger, ifølge Statens vegvesens webkameraer fra Ualand og sørover. Det er snødekke flere steder etter fylkesgrensen, og fra Kvinesheia og sørover meldes det om til dels kaotiske forhold flere steder, der blant annet tungtransportskjøretøy har problemer. Det har falt en del snø, og det er ventet at det sørover faller mellom 20 og 40 centimeter snø det neste døgnet.