Bjerkreim vil byggja omsorgssenter, gangveg og kulturpark - og låna 200 mill.

Av

Inntektene frå eigedomsskatt aukar frå 7,5 til 20 millionar på fire år. Men Bjerkreim kommune har mange store hol å putta dei i.