Kva skal feltet heita?

Midtleide, Løbakken eller Dalen? Språkrådet skal nå uttala seg om namneforslaga for det nye bustadfeltet på Vikesdal i Bjerkreim.