Kven har den finaste bilen?

Sannsynlegvis meiner alle at deira eige glis er det finaste. Derfor kan det vera greitt at publikum får seia sitt om veteranbilane som kjem i kortesje til markensområdet på sundag.