- Seier du ja til å stilla opp, får du oppleva mykje – kanskje til og med kronprinsbesøk

Ho har gitt ifrå seg leiarverv og ansvar, men bakstekjevlet og den hjelpande handa har årets kulturprisvinnar i Bjerkreim tenkt å bruka så flittig ho kan også i tida framover.