Landbruksministeren uteblir

Statsråd Olaug Bollestad (KrF) skulle ha stått for den offisielle opninga av Bjerkreimsmarken i dag. Nå blir det statssekretær Widar Skogan som kjem i staden for ministeren sjølv.