Bjerkreimshallen har fått første slump med spelemidlar

At dei nå "bare" har fått godt og vel 5,5 millionar kroner i spelemidlar av søknadssummen på 18,4 millionar, betyr ikkje at Stiftinga Bjerkreimshallen skjelv i buksene ein dryg månad før den offisielle opninga.