Då helseproblema balla på seg, innsåg Margun (56) kor stor grunn ho har til å vera takknemleg

– Når du er frisk, tenkjer du ikkje over det. Først når problema dukkar opp, ser du kor fantastisk godt og tilgjengeleg hjelpetilbod me har her i kommunen, seier Margun A. Hegelstad.