Ber om at Bjerkreim og Lund blir skåna for framtidig vindkraftutbygging

Fylkeskommunen meiner område i Bjerkreim og Lund bør takast ut frå oversikta over område som er passande for framtidig vindkraftutbygging.