Entreprenørar tener godt og eig mykje

Tore Soteland var Bjerkreims rikaste i fjor. Nest rikast var han som hadde høgast inntekt, Dag Inge Slettebø.