Kor kom årets laksefiskarar frå?

43 prosent av dei som fiska i Bjerkreimselva i år, var tilreisande. Og tilreisande betyr i all hovudsak utlendingar.