Han med hatten gjer fotografering til ei oppleving

Kai Tore Vik tar portrettbilete med ein fototeknikk som blei utvikla midt på 1800-talet. Han prøver å gjera heile seansen til ei oppleving.