Eit hårete mål: Få bøndene til å gjera kvarandre betre

Får Bjerkreim Næringshage gjennomført prosjektet Rune Bjerkreim har ambisjonar om, kan resultatet bli auka lønnsemd i landbruket.