Tre av tretten besetningar med ringorm er i Bjerkreim

Etter nesten 30 år med bare sporadiske tilfelle, er storfesjukdommen ringorm tilbake med ein markant auke i talet på utbrot. Sjukdommen er konsentrert til Sør-Rogaland, og Bjerkreim er ramma.