Store "vind-tekter" er ikkje nok til å hindra stillingskutt

Ein auke i eigedomsskatten på over 250 prosent frå i fjor til 2023 er ikkje nok til at Bjerkreim kommune kan oppretthalda drifta på dagens nivå.