Reduserte tilskotet til Bjerkreimshallen

KrF og Høgre sikra i formannskapet fleirtal for eit rausare kommunalt tilskot til Bjerkreimshallen enn rådmannen hadde foreslått. I kommunestyret mangla dei to partia éi stemme.