- Me må forhalda oss til "worst case"

Ordførar Kjetil Slettebø (Sp) og varaordførar Tone Vaule (Ap) har i forbindelse med valsamarbeidet mellom Sp, Ap og KrF lovt å arbeida imot kutt innan oppvekst- og omsorgssektoren. Men ingen av dei er klar til å seia at dei vil gå imot rådmannen sine kuttforslag i nettopp desse sektorane.