– Nå er det omsorgsenteret me må få bygt

Omsorgsenteret må prioriterast, andre ønske må vika, meiner Marthon Skårland (H), representant for opposisjonen i Bjerkreim. Han vil ikkje prøva å finna pengar til andre tiltak enn dei rådmannen har tatt med i sitt stramme budsjettforslag.