Gjeldsgraden aukar frå under 50 til 130 prosent

Økonomisjefen i Bjerkreim er uroleg for ei lånegjeld som dei neste åra vil gjera eit kjempebyks.