Nå røyner det på, men i morgon kan dei jubla

Utruleg mange har stått på. To godt vaksne karar har gjort meir enn nokon har lov å forventa. I morgon kan alle feira at målet er nådd: Nye Bjerkreimshallen er klar for opning.