- Kvifor skulle ikkje me òg hjelpa til?

Ramona og Mihai Caldare sine to jenter går på skulen i heimlandet Romania. Likevel forstår ikkje foreldra spørsmålet når DT lurer på kvifor dei stiller på dugnad i nye Bjerkreimshallen.