Kvifor kom vatnet inn i Coop-butikken?

– Me er i ein kartleggingsfase, seier styreleiar Skjalg Espedal i Coop Vikeså. Kommunalsjef Kristian Nomedal vil foreløpig ikkje seia noko om årsakene til at vatnet strøymde inn i Coop-butikken for eit par veker sidan.