Lokal politi i sentraliseringens tid

Anne Lise Kvamsø har fått bekreftet at hun har "politiblikket". Nå skal hun lede en politistasjon der en skal være lojal mot bestillinger fra Oslo, men samtidig prøve å gjøre lokale tilpasninger.