Flere mindreårige funnet beruset etter å ha brutt seg inn i låve

Fire var beruset, to måtte kjøres til sykehuset.