Ungdommar og vaksne menn i slåstkamp

Ungdommar og vaksne menn rauk i hop utanfor Tonehuset i Egersund seint laurdag kveld.