— Bruker halve dagen på å svare på retningslinjer og direktiver

Magnar Sandstøl har trivdes som politimann, men han frykter en framtid der politiet blir for opphengt i skjemaer.