Retten sa nei til å korte ned på førerkortbeslag

En dalbu mente beslag av førerkortet hans i fire måneder ville påføre ham en urimelig ulempe. Det fikk han ikke rettens medhold i.